Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNông Thôn Mới

 
Nông Thôn Mới
 
Sau 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Giồng Trôm đạt được những kết quả tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng nâng cao... 
 
​ Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp được huyện Chợ Lách xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong mục tiêu phát triển kinh tế địa phương giai đoạn 2013-2020. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020, huyện Chợ Lách đã đạt được những thành công nhất định, p... 
 
Môi trường là tiêu chí số 17 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đây là tiêu chí khó có thể thực hiện ở nhiều địa phương và xã Phú Sơn huyện Chợ Lách cũng không ngoại lệ. Hiện nay xã đang dồn sức để thực hiện tiêu chí này phấn đấu cuối năm 2016 đạt xã nông thôn mới. 
 
Năng lực cán bộ được xem là thước đo cho chất lượng và tiến độ công việc mà người đó phụ trách. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, rất cần những người tài giỏi, nhạy bén, năng động, hiểu biết rõ chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới để thực hiện công việc cũng như là những tuyên truyền viên giỏi, phát động phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng mạnh mẽ hơn. 
 
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo xã Phú Sơn huyện Chợ Lách đang thay đổi từng ngày, đời sống vật chất và tinh thần của người dân dần được nâng lên. Người người, nhà nhà tích cực hưởng ứng đóng góp đất đai, hoa màu, xây dựng cầu đường, trường, trạm; phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi được lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, .…  
 
Theo lộ trình xã Long Hòa, huyện Bình Đại, xây dựng thành công xã nông thôn mới trong quý IV/2016. Ngay thời điểm này, cả hệ thống chính trị của xã đang tích cực vào cuộc triển khai nhiều phần việc để sớm thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí xã nông thôn mới 
 
Năm 2005, Tân Thiềng đón nhận danh hiệu xã văn hóa đầu tiên ở huyện Chợ Lách, đây là điều kiện thuận lợi để Tân Thiềng tiến lên xây dựng xã nông thôn mới. 
 
Sau 5 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách có nhiều phát triển vượt bậc về mọi mặt, đời sống, kinh tế người dân được nâng lên. 
Năm 2011 toàn tỉnh có 39 HTX , trong đó có 11 HTX thủy sản, 28 HTX nông nghiệp. Giai đoạn 2011-2015 đã giải thể 22 HTX và hợp nhất 1 HTX thủy sản, thành lập mới 1 hợp tác xã bưởi da xanh.  
 
 
Trong những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu, tình hình khô hạn kéo dài, nước mặn đã xâm nhập sâu hơn, triều cường, bão lũ và khả năng nước biển sẽ dâng cao làm ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. 
 
 
Ảnh
Video
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường 3 - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101 - 3575439 | Fax: 075.3825601 |Email: snnbentre@yahoo.com