Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết
Trong đợt thu có 11/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau: 
 
​Số liệu độ mặn đặc trưng được đính kèm bên dướiNhấn vào đây>>DMDT_12042018.pdf 
 
​Nội dụng thông báo được đính kèm file bên dưới​THÔNG BÁO THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM​​QUYẾT ĐỊNH DANH MỤC TÀI LIỆU​QUYẾT ĐỊNH DANH SÁCH THÍ ​SINH​TB_04_180412024355.pdf​QD_03_180412024400.pdf​QD_04_180412024404.pdf 
 
Trong đợt thu có 14/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau: 
 
​Nội dung được đính kèm bên dướiClick để xem >> Do_man_dac_trung_02_4_2018.pdf 
 
​Nội dung được đính kèm bên dướiClick để xem >>​ Do_man_dac_trung_2932018.pdf 
 
Trong đợt thu có 14/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau... 
 
 
 
Ảnh
Video
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường 3 - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101| Fax: 075.3825601 |Email: snn@bentre.gov.vn