Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết
​1. Kết quả quan trắcTrong đợt thu có 09/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau:STT  ​Điểm quan trắc  ​Chỉ tiêu quan trắc ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Bệnh Đốm trắng (WSSV)Độ trong(cm)NH3(mg/l) H2S(mg/l) Nhiệt độ (0C) Độ mặn(‰)pHDO(mg/l)IHuyện Bình Đại 03 /14 mẫu       1Vàm Vũng Luông+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)2Bến Thủ(-)(/)(/)(/)... 
 
​Vui lòng tải file đính kèm bên dưới1777_TB_SNNPTNT_1172017.pdf 
 
​VUI LÒNG TẢI FILE ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚITW_546_0572017_20170705023823617610.pdf 
 
​VUI LÒNG TẢI FILE ĐÍNH KÈM BÊN ĐƯỚITW_545_0572017_20170705023622304300.pdf 
 
Trong đợt thu có 07/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau:... 
 
​THÔNG BÁOVề việc tuyển dụng nhân viên làm việc củaBan Quản lý Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp Bến Tre Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre thông báo tuyển dụng như sau:- Cần tuyển 01 nhân viên: Nam, tuổi đời không quá 35;- Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp đại học ngành nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt; phát triển nôn... 
 
VUI LÒNG TẢI VÀ XEM TÀI LIỆU KÈM THEO BÊN DƯỚI​1601_CCTS_23_6_17_20170623035651422420.pdf 
 
​1. Kết quả quan trắcTrong đợt thu có 13/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau:STT  ​Điểm quan trắc  ​Chỉ tiêu quan trắc ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Bệnh Đốm trắng (WSSV)Độ trong(cm)NH3(mg/l) H2S(mg/l) Nhiệt độ (0C) Độ mặn(‰)pHDO(mg/l)IHuyện Bình Đại04/14 mẫu       1Vàm Vũng Luông+ 150,0330,0502947,54,52Bến Thủ(-)100,0200,0... 
 
​1.Kết quả quan trắcTrong đợt thu có 14/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau:STT  ​Điểm quan trắc  ​Chỉ tiêu quan trắcBệnh Đốm trắng (WSSV)Độ trong(cm)NH3(mg/l) H2S(mg/l) Nhiệt độ (0C) Độ mặn(‰)pHDO(mg/l)IHuyện Bình Đại08/14 mẫu       1Vàm Vũng Luông+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)2Bến Thủ+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)3Rạch Thanh ... 
 
1. Kết quả quan trắcTrong đợt thu có 14/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau:STT  ​Điểm quan trắc ​Chỉ tiêu quan trắcBệnh Đốm trắng (WSSV)Độ trong(cm)NH3(mg/l) H2S(mg/l) Nhiệt độ (0C) Độ mặn(‰)pHDO(mg/l)IHuyện Bình Đại09/14 mẫu       1Vàm Vũng Luông+180,0020,07528,5137,342Bến Thủ(-)200,0030,01528,577,243Rạch Thanh ni... 
 
 
 
Ảnh
Video
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường 3 - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101| Fax: 075.3825601 |Email: snn@bentre.gov.vn