Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết
Trong đợt thu có 05/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau... 
 
Trong đợt thu có 09/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau... 
 
​1. Kết quả quan trắcTrong đợt thu có 06/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau:Stt  ​Điểm quan trắc  ​Chỉ tiêu quan trắcBệnh Đốm trắng (WSSV)Độ trong(cm)NH3(mg/l) H2S(mg/l) Nhiệt độ (0C) Độ mặn(‰)pHDO(mg/l)IHuyện Bình Đại03/14 mẫu       1Vàm Vũng Luông(-)270,002030107,05,52Bến Thủ(-)270,0030,0233077,35,53Rạch Than... 
 
 
Vui lòng xem file đính kèm bên dướiT_4825_1682017.pdf 
​1. Kết quả quan trắcTrong đợt thu có 12/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau:STT  ​Điểm quan trắc  ​Chỉ tiêu quan trắcBệnh Đốm trắng (WSSV)Độ trong(cm)NH3(mg/l) H2S(mg/l) Nhiệt độ (0C) Độ mặn(‰)pHDO(mg/l)IHuyện Bình Đại03/14 mẫu       1Vàm Vũng Luông(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)2Bến Thủ(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)3Rạch T... 
 
​Vui lòng xem file đính kèm bên dướiKHUNG CHINH SACH MOI TRUONG XA HOI (ESMF).pdf 
 
Trong đợt thu có 25/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau: 
 
​1. Kết quả quan trắcTrong đợt thu có 09/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau:STT  ​Điểm quan trắc  ​Chỉ tiêu quan trắc ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Bệnh Đốm trắng (WSSV)Độ trong(cm)NH3(mg/l) H2S(mg/l) Nhiệt độ (0C) Độ mặn(‰)pHDO(mg/l)IHuyện Bình Đại 03 /14 mẫu       1Vàm Vũng Luông+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)2Bến Thủ(-)(/)(/)(/)... 
 
​Vui lòng tải file đính kèm bên dưới1777_TB_SNNPTNT_1172017.pdf 
 
​VUI LÒNG TẢI FILE ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚITW_546_0572017_20170705023823617610.pdf 
 
 
 
Ảnh
Video
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường 3 - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101| Fax: 075.3825601 |Email: snn@bentre.gov.vn