Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết
Trong đợt thu có 26/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau 
 
VUI LÒNG ​MỞ THÔNG BÁO ĐÍNH LÈM BÊN DƯỚIfile thông báo (pdf) SoNN_TBTD_BQLRung_TTN.pdf 
 
Trong đợt thu có 20/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau... 
 
Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 361/QĐ-SNN ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Sở năm 2018; Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Chi cục Thủy lợi đã được Sở phê duyệt. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức Chi cục Thủy lợi năm 2018 như sau: 
 
​Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 361/QĐ-SNN ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Sở năm 2018; Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Ban Quản ... 
 
Trong đợt thu có 04/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau 
 
Trong đợt thu có 03/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau 
 
Trong đợt thu có 10/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau:... 
 
Trong đợt thu có 04/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau:... 
 
 
 
Ảnh
Video
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường 3 - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101| Fax: 075.3825601 |Email: snn@bentre.gov.vn