Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Quan trắc MT
Trong đợt thu có 11/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau: 
 
​Số liệu độ mặn đặc trưng được đính kèm bên dướiNhấn vào đây>>DMDT_12042018.pdf 
 
Trong đợt thu có 14/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau: 
 
​Nội dung được đính kèm bên dướiClick để xem >> Do_man_dac_trung_02_4_2018.pdf 
 
​Nội dung được đính kèm bên dướiClick để xem >>​ Do_man_dac_trung_2932018.pdf 
 
Trong đợt thu có 14/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau... 
 
​Nội dung được đính kèm bên dướiClick để xem >> DU BAO NGUON NUOC VA XAM NHAP MAN MUA KHO 2018-VIEN KHTLMN.pdf 
 
 
 
Ảnh
Video
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường 3 - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101| Fax: 075.3825601 |Email: snn@bentre.gov.vn