Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Tuyển dụng công chức
VUI LÒNG TẢI VÀ XEM ​NỘI DUNG THÔNG BÁO KÈM THEO BÊN DƯỚI751_TB_07_4_17_201704100817238880.pdfMẫu số 1: Mau_01.docxMẫu số 2: Mau_02.docx 
 
​VUI LÒNG TẢI VÀ XEM FILE ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚI355_TB_22_02_17.pdf 
 
​VUI LÒNG TẢI FILE KẾT QUẢ ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚI296_TB_15_02_17.pdf 
 
​VUI LÒNG TẢI VÀ XEM FILE ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚIThongbaoKetXetTuyen (Dot 3-Chi cuc Thuy loi).pdf 
 
​VUI LÒNG XEM KẾT QUẢ FILE ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚIThongBaoKetQuaTrungTuyen(Dot 1).PDF 
 
​Kết quả điểm xét tuyển (vui lòng tải và xem file đính kèm bên dưới)Thongbaoketquaxettuyen(dot2).PDF 
 
VUI LÒNG TẢI VÀ XEM KẾT QUẢ TRONG ​TỆP GẮN KÈM BÊN DƯỚISNN_tbkq_xet_tuyen_vc.pdf 
 
​Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.Trên cơ sở Thông báo số 3286/TB-SNN ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2016.Theo đó, số lượng thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển... 
 
​THÔNG BÁODanh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến TreCăn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;Căn cứ Thông báo số 2664/TB-SNN ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tuyển dụng viên chức năm 2016. Sau thời gian nhận hồ sơ dự tuy... 
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 509/QĐ-SNN ngày 12/9/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Sở năm 2016; Kế hoạc... 
 
 
 
Ảnh
Video
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường 3 - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101 - 3575439 | Fax: 075.3825601 |Email: snnbentre@yahoo.com