Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 12/01/2018, 15:25
Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
12/01/2018
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm như sau

Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 128/QĐ-SNN ngày 20/02/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Sở năm 2017; Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã được Sở phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:

Đơn vị tuyển: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn: 02 chỉ tiêu.

(Chi tiết các vị trí tuyển dụng có Phụ lục kèm theo)

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người đăng ký dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm (Lưu ý: Phải có trình độ tin học, ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm);

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Người không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển

1.1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ. Trong đơn phải ghi rõ đơn vị dự tuyển, vị trí dự tuyển theo Phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng kèm theo Thông báo này;

1.2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo biểu mẫu số 02);

1.3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được quan có thm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt, cụ thể:

- Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm học tập các trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, … phù hợp với chuyên ngành tuyển dụng của từng vị trí dự tuyển;

- Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ,… theo yêu cầu của từng vị trí tuyển dụng.

Lưu ý: Nếu thí sinh chưa được cấp Bằng tốt nghiệp, chứng chỉ,.. thì có thể nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời/Quyết định tốt nghiệp do nhà trường cấp.

1.4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

1.5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

1.6. Hai phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 4 x 6.

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong phong bì, mặt ngoài ghi:

"HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC …. (tên Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng)…" dòng dưới ghi thêm Vị trí dự tuyển: ………., ghi họ và tên người dự tuyển, địa chỉ, số điện thoại liên hệ khi cần và thống kê đầy đủ các loại giấy tờ bên trong bì hồ sơ.

Ví dụ: "HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMTNT"

Vị trí dự tuyển: Phụ trách công tác Hành chính - Tổng hợp

2. Quy định đối với thí sinh

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí cần tuyển, nếu hồ sơ không khai trung thực thì cơ quan tuyển dụng không lập danh sách dự tuyển cho thí sinh đó hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển không trả lại, kết quả dự tuyển không được bảo lưu cho các đợt xét tuyển sau.

IV. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển:

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí cần tuyển (Trường hợp vị trí tuyển dụng có từ 30 hồ sơ dự tuyển trở lên thì cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định tuyển dụng theo hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển, cụ thể sẽ có thông báo sau).

3. Ưu tiên trong tuyển dụng:

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

b) Thương binh;

c) Người hưởng chính sách như thương binh;

d) Con liệt sĩ;

đ) Con thương binh;

e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;

g) Người dân tộc ít người;

h) Đội viên thanh niên xung phong;

i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

l) Người dự tuyển là nữ.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày 08 tháng 01 năm 2018 đến ngày 02 tháng 02 năm 2018 (trong giờ hành chính của ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu).

2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Địa chỉ: số 456B, Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, TP. Bến Tre, SĐT: 0275.3.814.938 (gặp Thu Sang).

Nội dung thông báo này được đăng trên Báo Đồng Khởi, đăng tải trên Website Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: http://www.snnptnt.bentre.gov.vn và niêm yết tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Mọi chi tiết liên hệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo địa chỉ và số điện thoại nêu trên, người dự tuyển tiếp tục theo dõi các thông tin về tuyển dụng viên chức trên Website Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Nước sạch và VSMTNT, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết./.








Các biểu mẫu kèm theo
Mẫu số 1: Mau_01.docx
Mẫu số 2: Mau_02.docx
Vị trí tuyển dụng: Vi_tri_tuyen_Vien_chuc.xlsx

GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

Bùi Văn Lâm




Lượt người xem:  799
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường 3 - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101| Fax: 075.3825601 |Email: snn@bentre.gov.vn