Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

Quan trắc MT
Thứ 2, Ngày 23/04/2018, 10:50
Độ mặn đặc trưng ngày của các trạm trong tỉnh Bến Tre (23 tháng 04 năm 2018)
23/04/2018

Nội dung được đính kèm bên dưới

Click để xem >>​​ Tải về    Do_man_dac_trung_23042018.pdf

Lượt người xem:  157
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường 3 - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101| Fax: 075.3825601 |Email: snn@bentre.gov.vn