Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

Quan trắc MT
Thứ 5, Ngày 26/04/2018, 16:00
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 24/4 đến ngày 01/5/2018 (Tuần 17/2018)
26/04/2018

TIN_26042018_01.jpg

TIN_26042018_02.jpg

TIN_26042018_03.jpg

Lượt người xem:  179
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường 3 - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101| Fax: 075.3825601 |Email: snn@bentre.gov.vn