Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 26/02/2019, 15:00
Thông báo Kết quả quan trắc môi trường (Đợt ngày 26/02/2019)
26/02/2019
Trong đợt thu có 22/36 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau:

Stt

 

Điểm quan trắc

 

Chỉ tiêu quan trắc
Bệnh Đốm trắng (WSSV)

Độ trong

(cm)

NH3

(mg/l)

< 0,3

H2S

(mg/l)

< 0,05

Nhiệt độ (0C)

Độ mặn

()

pH

DO

(mg/l)

≥ 3,5

IHuyện Bình Đại 07/14mẫu       
01Vàm Vũng Luông+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
02Bến Thủ(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
03Rạch Thanh niên+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
04Rạch 30/4(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
05Kênh Mương Đào+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
06Rạch Cống Bể(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
07Rạch Bình Trung(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
08Rạch Kinh Ngang(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
09Rạch Mây(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
10Rạch Bình Thắng+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
11Rạch Thôn Phát(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
12Rạch Bà Mụ+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
13Rạch Cả Nhỏ+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
14Rạch Sáu Chiếm+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
IIHuyện Ba Tri07/10mẫu       
01Rạch Ba Tri+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
02Rạch Bà Bèo+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
03Rạch Bà Hiền+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
04Rạch Bắc Kỳ(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
05Rạch Đường Tắc+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
06Rạch Đường Chùa(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
07Rạch Xẻo Rạo+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
08Rạch Nò+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
09Rạch Rừng giá(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
10Rạch Tân Xuân+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
IIIHuyện Thạnh Phú   08/12 mẫu       
01Vàm  Nước Chảy-An Thạnh(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
02Cầu Sắt-An Thuận(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
03Bến đò Cầu Ván(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
04Rạch Vàm Rỗng+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
05Rạch Khâu Băng+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
06Rạch Khém Thuyền+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
07Bến Cầu Dây - An Điền(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
08Rạch An Bường lớn - Mỹ An+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
09Rạch Giồng Đậu - An Nhơn+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
10Rạch  Láng Cháy+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
11Rạch Vàm Hồ  - Giao Thạnh+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
12Rạch Bến Đò Cây Me - Thạnh Hải+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)

Ghi chú:

(-): Mẫu không phát hiện thấy mầm bệnh.

+: Mẫu bị nhiễm bệnh.

(/): Không phân tích.

2. Nhận xét

Qua kết quả quan trắc cho thấy tỷ lệ mẫu giáp xác tự nhiên phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng là 61,11% tăng nhiều so với kỳ trước 36,11%. Cụ thể: huyện Bình Đại 50% tăng so với kỳ trước 35,71%, huyện Ba Tri 70% tăng so với kỳ trước 60% và huyện Thạnh Phú 66,66% tăng so với kỳ trước 16,66%.

3. Khuyến cáo    

Qua kết quả phân tích, bệnh đốm trắng xuất hiện ở các kênh rạch tự nhiên trên địa bàn 03 huyện ven biển tăng mạnh so với kỳ trước. Hiện nay, các yếu tố thời tiết diễn biến phức tạp theo hướng bất lợi cho tôm nuôi. Đặc biệt là nhiệt độ dao động lớn giữa ngày và đêm 25-35 oC là điều kiện thuận lợi để bệnh đốm trắng bùn phát. Vì vậy người nuôi tôm cần chú ý:

- Những vùng nuôi tôm biển tập trung tỷ lệ mẫu thu bị nhiễm bệnh đốm trắng ở mức cao trên 50% thì người nuôi không nên thả giống. 

- Tập trung công tác cải tạo đáy ao, lấy nước khi cần thiết ở những vùng có độ mặn phù hợp và không nhiễm mầm bệnh đốm trắng. Xử lý nước đúng quy trình kỹ thuật trước khi thả giống, chọn giống thả nuôi phải đảm bảo chất lượng từ những trại tôm giống có uy tín.

- Tuyệt đối không được lấy nước trực tiếp vào ao nuôi từ các nguồn nước bị nhiễm bệnh đốm trắng.

- Thường xuyên kiểm tra môi trường ao nuôi, theo dõi hoạt động của tôm, duy trì mực nước trong ao nuôi từ 1,2-1,4m đối với tôm sú; 1,5-1,6m đối với tôm chân trắng.

- Tăng cường quạt nước để cung cấp đủ hàm lượng oxy hòa tan đồng thời định kỳ sử dụng vi sinh, nên tăng cường bổ sung thêm Vitamin C, khoáng chất, Beta glucan, acid amin, men tiêu hóa… vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho tôm.

- Khi tôm nuôi có dấu hiệu bị nhiễm bệnh hoặc bị chết bất thường phải khai báo ngay cho Ban quản lý vùng nuôi, nhân viên Thú y xã, Ủy ban nhân dân xã hoặc Trạm chăn nuôi và Thú y, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện để được hướng dẫn cách ly, xử lý dập dịch.

Ngoài ra, người nuôi tôm có thể theo dõi kết quả này trên Website của Sở Nông nghiệp và PTNT, đài truyền thanh các xã, các cuộc họp BQLVN và kết quả quan trắc kỳ tới vào ngày 05/03/2019.

Trên đây là thông báo kết quả quan trắc môi trường ngày 26/02/2019 của Chi cục Thủy sản./.


Lượt người xem:  118
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường 3 - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101| Fax: 075.3825601 |Email: snn@bentre.gov.vn