Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThuTucHanhChinh

Tìm kiếm Hướng dẫn tìm kiếm
STTTên thủ tụcLĩnh vựcCơ quan thực hiệnMức
1Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai Thủy sảnSở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn2
2Cấp lại Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá Tra thương phẩm Thủy sảnSở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn2
3Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá Tra thương phẩm Thủy sảnSở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn2
4Thủ tục: Thông qua nội dung hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương Bảo vệ thực vậtChi cục bảo vệ thực vật2
5Thủ tục: Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá Thủy sảnChi cục Thủy sản2
6Thủ tục: Xác nhận đăng ký tàu cá Thủy sảnChi cục Thủy sản2
7Thủ tục: Cấp phép nhập khẩu tàu cá đóng mới Thủy sảnChi cục Thủy sản2
8Thủ tục: Cấp phép nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng Thủy sảnChi cục Thủy sản2
9Thủ tục: Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp Thủy sảnChi cục Thủy sản2
10Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên G Chế biến nông lâm thuỷ sản và nghề muốiChi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản2
11Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn) Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sảnChi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản2
12Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sảnChi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản2
13Thủ tục: Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sảnChi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản2
14Thủ tục: Cấp đổi phiếu kiểm soát thu hoạch sang giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sảnChi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản2
15Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sảnChi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản2
16Thủ tục: Chứng nhận lại thủy sản khai thác Thủy sảnChi cục Thủy sản2
17Thủ tục: Cấp đổi và cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Thủy sảnChi cục Thủy sản2
18Thủ tục: Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Thủy sảnChi cục Thủy sản2
19Thủ tục: Gia hạn giấy phép khai thác thủy sản Thủy sảnChi cục Thủy sản2
20Thủ tục: Cấp giấy phép khai thác thủy sản Thủy sảnChi cục Thủy sản2
21Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Thủy sảnChi cục Thủy sản2
22Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cải hoán Thủy sảnChi cục Thủy sản2
23Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá Thủy sảnChi cục Thủy sản2
24Thủ tục: Cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá Thủy sảnChi cục Thủy sản2
25Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá thuộc diện thuê tàu trần hoặc thuê - mua tàu Thủy sảnChi cục Thủy sản2
26Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu Thủy sảnChi cục Thủy sản2
27Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Thủy sảnChi cục Thủy sản2
28Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời Thủy sảnChi cục Thủy sản2
29Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới Thủy sảnChi cục Thủy sản2
30Thủ tục: Chứng nhận thủy sản khai thác Thủy sảnChi cục Thủy sản2
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường 3 - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101| Fax: 075.3825601 |Email: snn@bentre.gov.vn