Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 28/03/2017, 13:40
Thông báo Kết quả quan trắc môi trường (Đợt ngày 24/3/2017)
28/03/2017

1. Kết quả quan trắc

Trong đợt thu có 22/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau:

STT

 

Điểm quan trắc

Chỉ tiêu quan trắc ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Bệnh Đốm trắng (WSSV)

Độ trong

(cm)

pHNhiệt độ (0C)

H2S

(mg/l)

NH3

(mg/l)

Độ mặn

()

DO

(mg/l)

IHuyện Bình Đại08/14 mẫu       
1Vàm Vũng Luông(-)207,9290,0040,020175
2Bến Thủ(-)257,329,50,0110,006124,5
3Rạch Thanh niên(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
4Rạch 30/4+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
5Kênh Mương Đào+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
6Rạch Cống Bể(-)238,2290,0030,025205,5
7Rạch Bình Trung+187,528,50,0090,00755
8Rạch Kinh Ngang+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
9Rạch Mây(-)258,029,50,0040,02744,5
10Rạch Bình Thắng+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
11Rạch Thôn Phát+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
12Rạch Bà Mụ+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
13Rạch Cả Nhỏ+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
14Rạch Sáu Chiếm(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
IIHuyện Ba Tri03/09 mẫu       
1Rạch Ba Tri+

 

21

7,0300,0300,00463,5
2Rạch Bà Bèo(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
3Rạch Bà Hiền+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
4Rạch Bắc Kỳ(-)247,529,50,0200,003164
5Rạch Đường Tắc(-)

 

25

7,529,50,0200,00254
6Rạch Đường Chùa(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
7Rạch Xẻo Rạo(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
8Rạch Nò+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
9Rạch Rừng giá(-)(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
IIIHuyện Thạnh Phú  11/12 mẫu       
1Vàm  Nước Chảy-An Thạnh+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
2Cầu Sắt-An Thuận+

 

27

7,5290,0230,00464,5
3Bến đò Cầu Ván(-)

 

30

7,3290,0040,003135
4Rạch Vàm Rỗng+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
5Rạch Khâu Băng+

 

25

7,3290,0030,003125
6Rạch Khém Thuyền+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
7Bến Cầu Dây - An Điền+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
8Rạch An Bường lớn - Mỹ An+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
09Rạch Giồng Đậu - An  Nhơn+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
10Rạch  Láng Cháy+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
11Rạch Vàm Hồ  - Giao Thạnh+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)
12Rạch Bến Đò Cây Me - Thạnh Hải+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)

Ghichú:

(-): Mẫu không phát hiện thấy mầm bệnh.

+: Mẫu bị nhiễm bệnh.

(/): Không phân tích.

2. Nhận xét

Qua kết quả quan trắc cho thấy, tỷ lệ mẫu giáp xác tự nhiên phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng chiếm là 62,85% tương đương với kỳ trước (62,85%). Cụ thể như sau: huyện Bình Đại 57,14% giảm so với kỳ trước (78,57%) và huyện Ba Tri 33,33% giảm so với kỳ trước (55,55%), huyện Thạnh Phú 91,66% tăng so với kỳ trước (50%).

Nguồn nước trên các kênh, rạch tự nhiên có các thông số thủy lý, hóa phù hợp cho nuôi tôm biển. Riêng điểm thu mẫu rạch Ba Tri huyện Ba Tri có nồng độ oxy hòa tan  (DO) thấp so với ngưỡng cho phép (≥ 4 mg/l).

3. Khuyến cáo        

Qua kết quả phân tích, bệnh đốm trắng trên các kênh rạch ngoài tự nhiên vẫn còn cao, đặc biệt là huyện Thạnh Phú (91,66%), vì vậy người nuôi tôm cần lưu ý:

- Tuyệt đối không được lấy nước trực tiếp vào ao nuôi từ các kênh bị nhiễm bệnh đốm trắng.

- Thường xuyên theo dõi kiểm tra sức khỏe tôm nuôi, định kỳ bổ sung các loại khoáng, vitamin, primex,…vào khẩu phần ăn nhằm giúp tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa mầm bệnh xâm nhập cho tôm nuôi.

- Áp dụng các biện pháp vệ sinh an toàn ao nuôi; kiểm tra các yếu tố môi trường nước ao nuôi nằm trong ngưỡng thích hợp (pH: 7,5 - 8,5, độ trong 30 - 40cm, độ kiềm 80 - 120 mg/lít).

- Khi tôm nuôi có dấu hiệu bị nhiễm bệnh hoặc bị chết bất thường phải khai báo ngay cho Ban quản lý vùng nuôi, nhân viên Thú y xã, Ủy ban nhân dân xã hoặc Trạm chăn nuôi và Thú y, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện để được hướng dẫn cách ly, xử lý dập dịch. Tuyệt đối không xả thải bùn đáy ao, mầm bệnh chưa qua xử lý ra kênh rạch tự nhiên.

Ngoài ra, người nuôi tôm có thể theo dõi kết quả này trên Website của Sở Nông nghiệp và PTNT, đài truyền thanh các xã, các cuộc họp BQLVN và kết quả quan trắc kỳ tới vào ngày 11/4/2017.

Trên đây là thông báo kết quả quan trắc môi trường ngày 24/3/2017 của Chi cục Thủy sản./.

Lượt người xem:  233
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường 3 - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101| Fax: 075.3825601 |Email: snn@bentre.gov.vn