Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết
​THÍ SINH VUI LÒNG TẢI VÀ XEM FILE ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚI(CÓ KÈM ĐƠN PHÚC KHẢO TRONG FILE ĐÍNH KÈM)THONG_BAO_SO_17.pdf 
 
​SAU ĐÂY LÀ QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ KẾT QUẢTHÍ SINH VUI LÒNG TẢI FILE ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚIQD_SO_16_HDXT.pdf 
 
VUI LÒNG ​MỞ THÔNG BÁO ĐÍNH LÈM BÊN DƯỚIfile thông báo (pdf) SoNN_TBTD_BQLRung_TTN.pdf 
 
Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 361/QĐ-SNN ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Sở năm 2018; Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Chi cục Thủy lợi đã được Sở phê duyệt. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức Chi cục Thủy lợi năm 2018 như sau: 
 
​Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 361/QĐ-SNN ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Sở năm 2018; Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Ban Quản ... 
 
​Nội dung thông báo được đính kèm bên dướiTB_08_PHUC_KHAO_BQLCC_TTN.pdf 
 
​Nội dụng thông báo được đính kèm file bên dưới​THÔNG BÁO THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM​​QUYẾT ĐỊNH DANH MỤC TÀI LIỆU​QUYẾT ĐỊNH DANH SÁCH THÍ ​SINH​TB_04_180412024355.pdf​QD_03_180412024400.pdf​QD_04_180412024404.pdf 
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm như sau 
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau... 
 
 
 
Ảnh
Video